Studio 學生水彩本(中目) 36x48cm

NT$344

Studio 學生水彩本(中目) 36x48cm
Fabriano STUDIO Studio 學生水彩本(中目)

磅數:300 g/m2
封裝方式:單面膠裝
紙張顏色:傳統白(Traditional White)
表面紋理:中目冷壓(Cold Press)
12張入
產品編號:77313678