Artistico 專家水彩紙-傳統白(中目冷壓) 300g

NT$2500 NT$2000

Artistico 專家水彩紙-傳統白(細目熱壓) 300g

磅數: 300 g/m2
尺寸:56x76cm
紙張顏色:傳統白(Traditional White)
表面紋理:冷壓中目(Cold Press)
10張入/包
產品編號:31030079